Dit zijn de verschillende rollen die je kunt onderscheiden:

Bezoeker

een persoon die gewoon het platform bekijkt en zich niet inlogt of registreert

Gebruiker

een persoon die zich heeft geregistreerd op het platform)

Projectbeheerder of project manager

een persoon die de rechten heeft om een project te beheren

Projectmapbeheerder

een persoon die de rechten heeft om een map te beheren, en alle projecten in de map

Beheerder

een persoon met een beheerdersaccount en toegang tot het volledige admin-beheer

Wat kunnen projectbeheerders doen?

Een projectbeheerder kan de instellingen wijzigen voor het project waaraan hij is toegewezen (binnen de instellingen van het project) - inclusief het wijzigen van de projecttitel en -beschrijving en het toewijzen van toegangsrechten voor het project.

Projectbeheerders kunnen ook workshops creëren, input die binnen hun project is binnengekomen bekijken en er een "officiële update" bij geven, en e-mails versturen.

Zij kunnen echter geen algemene gebruikersinformatie zien of manuele of slimme groepen maken. Dit om de privacy van gebruikers in andere projecten zoveel mogelijk te beschermen.

Opmerking: wanneer projectbeheerders gegevens van een project exporteren, zoals ideeën or reacties, zal de spreadsheet niet de e-mailadressen van de auteurs bevatten. Dit komt omdat projectbeheerders geen toegang krijgen tot de gegevens van alle gebruikers. Als je als projectbeheerder deze info nodig hebt, vraag dit dan aan een beheerder of platform-admin.

E-mailen: Naar wie kunnen projectmanagers e-mails sturen?

  • Als je een projectmanager bent van een publiekelijk zichtbaar project, kun je alle groepen e-mailen; je kunt ook alle eerder verzonden handmatige e-mailcampagnes zien

  • Als u een projectmanager bent van een project met beperkte toegangsrechten, kun je alleen de gebruikersgroepen e-mailen voor wie het project zichtbaar is. je dus kunt alleen e-mailcampagnes zien die naar die groepen zijn verzonden.

De onderstaande schermafbeelding toont de tabs waar projectbeheerders toegang toe hebben binnen het admin-paneel.

Een projectbeheerder ziet niet alle tabs in het admin-paneel, maar alleen de tabs die nuttig zijn om zijn project te beheren en gebruikers te e-mailen.

Wat kunnen projectmapbeheerders doen?

Mapbeheerders kunnen de beschrijving en instellingen van een map (waarin verschillende projecten zitten) wijzigen. Ze kunnen nieuwe projecten aanmaken in die map, en krijgen automatisch projectbeheerdersrechten voor alle projecten in hun mappen (hoewel een platform-admin deze rechten kan intrekken).

Mapbeheerders kunnen geen projecten verwijderen. Als zij een project willen verwijderen, zullen zij een platformbeheerder moeten vragen om dit te doen. Ze kunnen wel projecten die ze niet willen behouden op "concept" zetten, zodat het niet publiekelijk zichtbaar is.

Hoe maak ik iemand project- of projectmapbeheerder?

Je kunt als platform-admin projectbeheerders aan een project toewijzen in het tabblad Toegangsrechten van het project.

Je kunt mapbeheerders aan een map toewijzen op het tabblad Toegangsrechten van de map.

Heb je het antwoord gevonden?