Voor elk project en elke projectfase op het platform kan je afzonderlijk bepalen welke deelnemers het recht krijgen om het project te zien en om bepaalde acties uit te voeren. Dit artikel legt uit hoe je de zichtbaarheid van een project en uit te voeren acties per projectfase kan limiteren tot bepaalde gebruikersgroepen.

Er zijn binnen elk project twee soorten toegangsrechten:

  1. Toegangsrechten voor zichtbaarheid (op projectniveau): wie krijgt het project en de inhoud ervan te zien op het platform?

  2. Toegangsrechten voor participatie (op project- of projectfase-niveau): wie kan deelnemen aan het project of de projectfase? Welke deelnemers mogen bepaalde acties uitvoeren?


1. Wie kan dit project zien? (Zichtbaarheid)

Voor elk project kan je bepalen welke deelnemers het project te zien krijgen op het platform en de inhoud ervan kunnen bekijken.

Een project kan je zichtbaar maken voor:

  • Iedereen: iedereen die het platform bezoekt, zal het project kunnen zien en de inhoud ervan bekijken. Als je deze optie kiest, zal de inhoud van het project ook toegankelijk zijn voor niet-geregistreerde bezoekers op het platform (al zullen ze wel moeten inloggen om te kunnen deelnemen aan het project).

  • Beheerders en projectbeheerders: enkel platform- en projectbeheerders van dit project zullen het project kunnen zien. Deze optie wordt gewoonlijk gebruikt om beheerders toe te laten om een project te testen vooraleer het gelanceerd wordt op het platform.

  • Bepaalde gebruikersgroepen: enkel de deelnemers die behoren tot één of meerdere vooraf gedefinieerde gebruikersgroepen zullen het project te zien krijgen. Omdat de toegang van het project beperkt is, zullen deelnemers eerst moeten inloggen op het platform vooraleer ze het project kunnen zien. Als platform beheerder kan je gebruikersgroepen aanmaken onder de tab "Gebruikers" in het admin-paneel. Voor meer informatie over aanmaken van gebruikersgroepen kan je dit support-artikel lezen.

De standaard ingestelde optie is 'Iedereen', dus als je niets verandert aan de instellingen, zal iedereen het project zien verschijnen op het platform.

Om de toegangsrechten voor zichtbaarheid van het project in te stellen, klik je binnen het project bovenaan op "Toegangsrechten" en selecteer je de gewenste optie onder de titel "Wie kan dit project zien?".

2. Wie kan deelnemen (per projectfase)? (Participatie)

Voor elke projectfase, en voor elk type actie (input plaatsen, reageren, stemmen,...) kan je bepalen wie het recht heeft om bepaalde acties uit te voeren, afhankelijk van de gekozen participatiemethode.

Deelname kan je per projectfase, en per actie (zoals input geven, reageren, stemmen,...) openstellen voor:

  • Geregistreerde gebruikers: alle deelnemers die geregistreerd zijn op het platform en toegangsrechten hebben gekregen om het project te zien, zullen deze actie kunnen uitvoeren.

  • Beheerders en projectbeheerders: enkel platform- en projectbeheerders van dit project zullen kunnen deelnemen.

  • Bepaalde gebruikersgroepen: enkel geregistreerde deelnemers die behoren tot de geselecteerde gebruikersgroep(en) en die toegangsrechten hebben gekregen om het project te zien, zullen deze actie kunnen uitvoeren.

  • Iedereen (enkel mogelijk bij enquête-projecten) : binnen een enquête-project, is het mogelijk om deelname aan de enquête open te stellen voor bezoekers die niet geregistreerd of ingelogd zijn op het platform. In dit geval kan elke bezoeker op het platform deelnemen aan de enquête.

De standaard ingestelde optie is 'Geregistreerde gebruikers', dus als je niets verandert aan de instellingen, zullen alle geregistreerde en ingelogde gebruikers deze actie kunnen uitvoeren.

Gebruikers die buiten je selectie vallen, of die niet zijn ingelogd op het platform, zullen een bericht te zien krijgen dat hen informeert over de beperkte toegang voor dit project en dat ze niet de nodige rechten hebben om een bepaalde actie te ondernemen.

Om de toegangsrechten voor participatierechten in te stellen, klik je binnen het project bovenaan op "Toegangsrechten" en selecteer je per fase de gewenste optie onder de titel "Wie kan deelnemen (per projectfase)?".


Heb je nog vragen of hulp nodig? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via support@citizenlab.co !

Heb je het antwoord gevonden?