Het is mogelijk een (gepersonaliseerde) officiële update toe te voegen aan een lange lijst van ideeën en hun status te wijzigen. Dit gebeurt door het importeren van een excel template met alle ideeën, waarbij de officiële updates en nieuwe statussen in aparte kolommen worden toegevoegd.

STAP 1

Exporteer alle ideeën waarop je feedback wil geven via een officiële update.

STAP 2

Kopieer de ID (kolom A) van deze ideeën en plak ze in kolom A van de template die je hieronder kan downloaden.

STAP 3

Voeg volgende zaken toe aan de template 

  • Je feedback (kolom B): de officiële update die onder elk idee zal worden getoond. Je kan deze update wat personaliseren met {{first_name}}, wat de voornaam van de auteur aan je update zal toevoegen.

  • De auteursnaam voor de feedback (kolom C): deze naam wordt getoond aan gebruikers en kan vrij gekozen worden. Bv.: 'Team Mobiliteit - Gemeente Nanaimo'.

  • Feedback e-mail (kolom D): dit wordt niet aan de gebruikers getoond, maar moet wel de e-mail zijn van een bestaande beheerder op het platform.

  • De nieuwe status (kolom E): je kan elke status aanduiden die op je platform gebruikt wordt. Als je de status niet wil wijzigen, kan je deze kolom leeg laten.

STAP 4

Stuur de ingevulde template door naar support@citizenlab.co en vermeld het exacte ogenblik (datum, tijd) waarop deze updates en statuswijzigingen mogen worden doorgevoerd. Ons development team neemt dit voor hun rekening. We hebben minstens 10 werkdagen nodig om dit te kunnen inplannen.

Elke gebruiker die een idee plaatste dat in je template werd opgenomen, of op een van die ideeën reageerde of stemde, krijgt hiervan een melding via mail.

Heb je het antwoord gevonden?